Conferences

  1. Umiejętności cyfrowe 2017.pl (link)
  2. Model Nowoczesnej Szkoły 2017 (link)
  3. Malujemy z Robotami – sztuka i nowe technologie idą w parze (link)
  4. Mrozy 2017 (link)
  5. E-Edukacja to relacja (link)
  6. Seminarium Mądra Cyfryzacja – Uniwersytet Warszawski (link)
  7. Kaask 2017 (link)
  8. Bett 2017 (link)
  9. Digital Champion 2016 (link)